SİİRT ERUH İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

1. Dönem sonu öğretmenlerin yapması gereken iş ve işlemler

2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı 1. Dönem Sonu Öğretmenlerin Yapması Gereken İş ve İşlemler nelerdir? E-okuL´da ve diğer evraklarda ne gibi iş ve işlemler yapılacak?
1. Dönem sonu öğretmenlerin yapması gereken iş ve işlemler

2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 1. DÖNEM SONU İŞ

VE İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ YAPILMASI GEREKENLER

1- ) 2016-2017 öğretim yılı

1. Dönem Sınav Tarihi ve Notlarının (Seçmeli dersler dahil) eksiksiz girilmesi,

2- ) Her dersten mutlaka en az 1 tane Ders ve Etkinliklere Katılım notunun (Seçmeli dersler dahil)

verilmesi,

3- ) Proje verilmiş ise bunlara dair değerlendirme ölçek formlarının tutulması ve notlarının e-Okul Sistemine

işlenmesi, Proje ödevlerinin öğretmen tarafından saklanması,

4- ) E-Okul sisteminde bulunan Karne Bilgileri - Öğretmen Görüşünün Şube Rehber öğretmenlerine e

mutlaka her öğrenci için girilmesi

5- ) Davranış notlarının eksiksiz girilmesi,

6- ) E-Okul sistemi içerisinde Şube Rehber öğretmenlerine e Sınıf Kitaplığı oluşturulduktan sonra her

öğrencinin okumuş olduğu kitapların girilmesi,

7- ) Karnelerin Ortalarına Okul Mührünün basılması, Davranış Çizelgeleri, Not Çizelgelerinin Branş

öğretmenlerine e mutlaka imzalanması, birer nüshalarının alınması.

8- } Sınıf ders defterlerinde eksik konu ya da imzaların tamamlanması.

9- ) Mazeretleri nedeniyle okula gelmeyen derslere giremeyen öğrencilerin yazılı sınavlarının yapılarak

notların okul idaresi ile işbirliği yapılarak girilmesi,

10- ) 1. Dönem Mazeretsiz olarak yazılı ve uygulamalı sınavlara katılmayan öğrencilere; yazılı ve der içi

etkinlikler bölümlerine G(Girmedi) harfi yazılmalıdır. 11-) Öğrencilerden e-okulda dosya bilgilerinin

tamamının titizlikle kontrol edilerek eksik ya da yanlışlıklar var ise şube rehber öğretmenleri tarafından

doğru bir şekilde düzeltilerek doldurulması,

12- ) Öğretmen nöbet defterinde imzası bulunmayan öğretmenlerin nöbetleri bulunan günleri imzalaması,

13- ) Not girişlerinin tamamlanması

14- ) Not çizelgelerinde eksik ve hatalı olanların düzeltilmesi, çıktısının alınarak imzalanması ve idareye

teslim edilmesi,

15- ) Tüm şube rehber öğretmenlerin okula gelerek karneleri imzalayıp okul idaresine teslim edeceklerdir.

16- ) Tüm sınıf şube rehber öğretmenleri kendi sınıflarının karnelerini sınıfta vermek üzere okulda hazır

bulunacaklardır.

17- } İlköğretim kurumları Yönetmeliğinin 53. Maddesine göre Teşekkür, Takdir, iftihar Belgesi gibi belgeler

konusunda Sınıf Rehber Öğretmenleri tarafından öğrencilere gerekli rehberliğin yapılması,

18- } Öğretmen nöbet defterinde imzası bulunmayan öğretmenlerin nöbetleri bulunan günleri imzalaması,

19- } Verilen ders içi etkinlik ve proje notlarının değerlendirme ölçeklerinin 2 nüsha düzenlenerek 1

nüshasının okul idaresine teslim edilmesi, Ödüller ve ödüllerin verilmesi

MADDE 53 - (1) İlkokul 4 üncü sınıf ile ortaokul ve imam-hatip ortaokullarının bütün sınıflarında puan

ortalaması Türkçe dersinden 55.00, diğer derslerin her birinden 45.00 puandan aşağı olmamak şartı ile tüm

derslerin dönem ağırlıklı puan ortalaması 70.00-84.99 olanlar ´Teşekkür" EK-6, 85.00 puan ve yukarı

olanlar ´Takdir" EK-7 belgesi ile ödüllendirilir. (2} İlköğretim kurumlarının tüm sınıflarında derslerindeki

başarı durumuna bakılmaksızın; a) Ulusal ve uluslararası yarışmalara katılarak ilk beş dereceye giren, b)

Çeşitli sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklerde üstün başarı gösteren öğrenciler "İftihar Belgesi" EK-8 ile

ödüllendirilir, c} İftihar Belgesi, ilkokullarda sınıf öğretmeninin teklifi ve okul yönetiminin kararı

doğrultusunda, ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında ise öğrenci davranışlarını değerlendirme kurulunca

verilir, ç} İftihar Belgesi, e-Okul sisteminin ilgili bölümüne işlenir. İlkokullarda okul yönetiminin olur tarih ve

sayısı, ortaokullarda ise Öğrenci Davranışları Değerlendirme Kurulunun toplantı tarih ve karar numarası

belgenin tarih ve numarası olarak kabul edilir. (3} İftihar Belgesiyle ödüllendirilenler, özel olarak yapılacak

bir toplantı veya törende diğer öğrencilere duyurulur. Bu öğrencilerin adları ve fotoğrafları okulun internet

sayfasında yayınlanır ve uygun bir yere asılır. Teşekkür ve Takdir Belgesiyle ödüllendirilenlerin belgeleri,

sınıf veya şube rehber öğretmeni tarafından karne ile birlikte öğrencilere verilir, (mebpersonel.com}

Dih Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 84 Atatürk İlkokulu karşısı Eruh / SİİRT - 0484 311 20 16

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.